Administrativa Administrativní pracovník

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur VRCHNÍ REFERENT/RADA – ODBORNÝ PRACOVNÍK PROJEKTU, KrP v Ostravě. Požadované vzdělání: bakalářské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19760 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, vrchní referent/rada – odborný pracovník projektu „Jdi dál! 50+ v MSK“, v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti , Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – odborný pracovník projektu „Jdi dál! 50+ v MSK“ v Oddělení projektů EU Odboru zaměstnanosti Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě, ID 11005186, , v oboru služby „Zaměstnanost“., Místem výkonu služby je Opava., , Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. srpna 2020 po dobu realizace projektu „Jdi dál! 50+ v MSK“ s reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000029. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. březen 2019., Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy., , Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:, Zajištění přímé realizace projektových aktivit pro účastníky projektu Jdi dál! 50+ v MSK. Zodpovědnost za výběr účastníků projektu. Poskytování individuálního poradenství za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro zprostředkování vhodného zaměstnání. Poskytování odborného individuálního a skupinového poradenství – vedení poradenských programů zaměřených na motivační aktivity, techniky hledání zaměstnání, pracovně-právní minimum a rozvoj měkkých dovedností. Zařazování účastníků do rekvalifikačních kurzů. Vyhledávání a zprostředkování vhodných pracovních míst účastníkům projektu. Kontaktování zaměstnavatelů, příprava a doprovod na výběrová řízení, organizace výběrových řízení. Realizace nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Administrace a vyplácení přímé podpory účastníkům. Vedení projektové dokumentace a odpovědnost za řádně zpracované výstupy projektu (prezenční listiny, záznamy ze schůzek, zápisy do informačního systému)., , Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.ot@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID twrzpnd., , Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/96858-78099808“., , Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, 1. je státním občanem České republiky, 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];, 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];, 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona, 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní. Pracoviště: Úřad práce české republiky, krajská pobočka v ostravě, kop opava, Bochenkova, č.p. 2712, 746 01 Opava 1. Informace: Lucie Norysová, .

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.