Administrativa Administrativní pracovník

Pracovníci evidence dat a archivů Matrikář - matrikářka. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Charakteristika pracovní pozice: zajišťování komplexního výkonu matriční agendy obce, zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin, zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy, zajišťování matriční agendy v působnosti obce s rozšířenou působností včetně rozhodování o uzavírání manželství zástupcem., Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa, Platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 17 360 Kč do 26 110 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2018, popř. dle dohody, Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou , Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem), Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, Poznámka: úředník je povinen , a)do 4 měsíců od vzniku pracovního poměru složit zkoušku podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, b)do 8 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat způsobilost k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení, c)prokázat zvláštní odbornou způsobilost na úseku matriky a státního občanství, Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:, -orientace v související legislativě - zákon č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých dalších zákonů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, -výborné komunikační dovednosti, -administrativní schopnosti, -úhledný rukopis, -přesnost, pečlivost a spolehlivost, -výborná znalost práce s MS Office, -schopnost dalšího intenzivního vzdělávání, -řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič, Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, pružná pracovní doba, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na penzijní připojištění, pravidelné zvyšování kvalifikace formou školení., Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:, jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče, K přihlášce uchazeč připojí:, -životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, -výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, -úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání , Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 17. 8. 2018 - 12:00 hodin , Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na pracovní pozici matrikářky / matrikáře" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa., Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a o. Pracoviště: Městský úřad česká lípa, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 1, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Hana Málková, +420 487 881 116.

Jejda, tento inzerát už není platný, ale mrkněte na některý jiný, podobný.

V ANNONCI je celkem 12 podobných inzerátů